Společnost Wouter Witzel vyrábí velké množství průmyslových uzavíracích klapek až do velikosti DN 4000 a dodává k nim odpovídající ovládání s ruční pákou, se šnekovou převodovkou, elektricky, pneumaticky, hydraulicky. Všechny uzavírací klapky jsou vybaveny navulkanizovanou výstelkou, centrálním uložením hřídele kotouče. Těleso klapky je oboustranně utěsněno. Zpětné klapky jsou vybaveny oboustranně těsnícím kroužkem a samočinně uzavíratelným kotoučem.
UZAVÍRACÍ KLAPKY
TYP EVS kruhová krátká DN 50-1400 (2"-56"), 16 bar
TYP EVL kruhová dlouhá DN 80-300 (3"-12"), 16 bar
TYP EVCS kruhová s pomocnými otvory DN 50-300 (2"-12"), 16 bar
TYP EVBS "Semi-lug" krátká DN 50-300 (2"-12"), 16 bar
TYP EVBLS "Semi-lug" s prodlouženým krkem DN 50-200 (2"- 8"), 16 bar
TYP EVTLS se závitovými otvory DN 50-1000 (2"-40"), 16 bar
TYP EVUS horizontální uložení hřídele DN 700-1600 (28"-64"), 10 bar
TYP EVMS mono-přírubová, krátká DN 350-1000 (14"-40"), 16 bar
TYP EVML mono-přírubová, dlouhá DN 80-800 (3"-32"), 16 bar
TYP EVFS dvojitá příruba, krátká DN 50-2000(2"-80"), 16 bar
TYP EVFL dvojitá příruba, dlouhá DN 50-1500 (2"-60"), 16 bar
ZPĚTNÉ KLAPKY
TYP ECV mezipřírubová DN 50-600 (2"-24"), 16 bar
UZAVÍRACÍ KLAPKY VELKÝCH ROZMĚRŮ
TYP TFL dvojitá příruba, gumové těsnění v tělese armatury, dvojitě excentrické provedení DN 700-4000 (28"-160"), 16 bar
ZPĚTNÉ KLAPKY VELKÝCH ROZMĚRŮ
TYP TCV dvojitá příruba, gumové těsnění v tělese armatury, dvojitě excentrické provedení s pákou a kontra závaží DN 700-2000 (28"-80"), 16 bar
ZPĚTNÉ KLAPKY VELKÝCH VÝKONŮ
TYP EMS upínací typ bez přírub, kovový nebo měkký těsnící kroužek, excentrické provedení DN 80-600 (3"-24"), 20 bar
TYP EMTLS upínací typ se závitovými otvory, kovový nebo měkký těsnící kroužek, excentrické provedení DN 80-600 (3"-24"), 20 bar
REGULAČNÍ KLAPKY
TYP EVR upínací typ bez přírub, volně pohyblivý kotouč, centrické provedení pro oboustranný směr proudění DN 50-600 (2"-24"), 2,5 bar
maximální teplota média T= +550°C
SPECIÁLNÍ UZAVÍRACÍ KLAPKY S VITONOVOU VÝSTELKOU
TYP EVT mezipřírubové provedení bez přírub, kotouč zapouzdřen PFA, centrické provedení DN 40-700 (1,5"-28"), 16 bar
TYP EVT mezipřírubové provedení se závitovými otvory, kotouč zapouzdřen PFA, centrické provedení DN 25-900 (1"-36"), 16 bar
Výše uvedené klapky mohou být použity pro úpravy vod, rozvody užitkové i pitné vody, nízkotlakou páru, vzduch a plyn. Stále větší využití mají v potravinářském, chemickém a petrochemickém průmyslu.